poniedziałek, 4 grudnia 2017

PARK W RUDACH


W bezpośrednim sąsiedztwie sanktuarium w Rudach znajduje się przepiękny park w stylu angielskim (zbliżony wyglądem do naturalnego lasu w przeciwieństwie do parków w stylu francuskim). Zajmuje powierzchnię około 95 hektarów, a utworzony został w latach 1822 - 1846. 
Jest to oaza zieleni o wspaniałych walorach kompozycyjnych. 20 tutejszych drzew uznane jest obecnie jako pomniki przyrody. Piękne widoki urozmaicają niewielkie stawy oraz  przepływająca tędy rzeka Ruda. 
Ale to nie jest jedyny park, który kojarzy się z tą miejscowością. Na wielkim obszarze ponad 440 kilometrów kwadratowych utworzony został w roku 1993 Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Obejmuje swoim zasięgiem tereny pamiętające czasy działalności w tej okolicy cystersów, którzy zgodnie z hasłem  "ora et labora" (módl się i pracuj) ubogacili całą okolicę gospodarką leśną, rolnictwem, także hodowlą ryb, pszczelarstwem, działalnością rzemieślniczą, oświatową. Efektem ich pracy są wielkie przestrzenie lasu, stawy hodowlane, kanały wodne, stadniny koni i wiele innych. Do najpiękniejszych pamiątek po cystersach należy rezerwat Łężczok.
Klasztor w Rudach istniał do roku 1810. Później uległ kasacji na polecenie pruskiego króla Fryderyka Wilhelma II. 

Foto: własne