piątek, 17 listopada 2017

GÓRNY ŚLĄSKNajbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu górnośląskiego są wszechobecne kopalniane szyby, których jest tu mnóstwo praktycznie w każdym mieście. I choć wiele kopalń zaprzestało  już wydobycia to jednak górnicze zabudowania pozostały. Niektóre z nich zamieniane są na muzea lub wieże widokowe.
Na przestrzeni dziejów tereny te miały różną przynależność państwową, wielokrotnie zmieniane granice sprawiły, że w regionie są pozostałości kulturowe niemieckie, polskie, i czeskie. Ma to  odzwierciedlenie także w bardzo charakterystycznej śląskiej gwarze.
W rozmowach z ludźmi spoza tych terenów czasem słyszy się zdania typu "byłem na Śląsku w Sosnowcu" lub "byłem na Śląsku w Będzinie". Mówiąc coś takiego w towarzystwie rodowitych Ślązaków można narazić się na nieprzyjemności ośmieszenia, bowiem Śląsk kończy się na wschodniej granicy Katowic. Za niewielką rzeką Brynicą w Sosnowcu mamy Zagłębie Dąbrowskie. Historycznie między tymi dwoma regionami przebiegała granica prusko - rosyjska. Zachodnie granice Górnego Śląska nie są ściśle ustalone, bowiem niektórzy włączają także fragmenty Opolszczyzny. Administracyjnie obecnie granica województwa Śląskiego przebiega między Gliwicami, a Kędzierzynem - Koźlem.
Z historycznych fatów regionu warto podkreślić opór Ślązaków przed germanizacją, która miała miejsce jeszcze przed rozbiorami Polski, a nasiliła się bardzo w czasie dziewiętnastego wieku, kiedy prześladowano polskie zwyczaje, tradycje, a nawet polskie nabożeństwa w kościołach. 
Najbardziej chęć przynależności do państwa polskiego Ślązacy udowodnili podczas trzech powstań śląskich w latach 1919, 1929 i 1921.
Górny Śląsk jest najbardziej uprzemysłowionym regionem Polski, jest tu też największe zagęszczenie dużych miast i największe zagęszczenie ludności. Przyjezdni z innych części naszego kraju dziwią się, że czasem nie można zauważyć, kiedy przejeżdża się granice między miastami, bo oddziela je tylko znak drogowy. 

Wbrew pozorom jest to region ciekawy turystycznie. Na pierwszym miejscu warto zaznaczyć bardzo charakterystyczny dla regionu Szlak Zabytków Techniki łączący już nieczynne zakłady przemysłowe i poświęcone im muzea. Obok kopalń często zobaczyć można dawne wielorodzinne domy robotnicze zwane familokami. 
Są nowoczesne, tętniące kulturą i nauką Katowice. We wszystkich prawie miastach znajdują sie różne muzea, zabytki, piękne kościoły. Nieprawdą jest też, że region ten jest tylko szaro - burą betonową pustynią. Są piękne parki na czele z największym w Polsce Parkiem Śląskim, a także liczne tereny leśne.

foto: własne