środa, 28 czerwca 2017

ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ

Kochani Czytelnicy!
Każdy ma prawo do urlopu i odpoczynku, autorka tego bloga też. Dlatego życząc wszystkim udanej kanikuły informuję, że nowe tematy ukażą się po wakacjach.
Trzeba odpocząć, a także pozbierać materiały do nowych "wirtualnych wycieczek".
Jednocześnie cały czas dostępne są wszystkie tematy które ukazały się do tej pory zapraszam do zaglądania.

poniedziałek, 26 czerwca 2017

IGNACY KRASICKI - WSTĘP DO BAJEK

Był młody, który życie wstrzemięźliwie pędził;
Był stary, który nigdy nie łajał nie zrzędził;
Był bogacz, który zbiorów potrzebnym udzielał;
Był autor, co się z cudzej sławy rozweselał;
Był celnik, który nie kradł; szewc, który nie pijał;
Żołnierz, co się nie chwalił; łotr, co nie rozbijał;
Był minister rzetelny, o sobie nie myślał;
Był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał

A cóż to jest za bajka? wszystko to być może;
Prawda; jednakże ja to między bajki włożę.foto: własne i B.G.

czwartek, 22 czerwca 2017

NEORENESANSOWY PAŁAC BUCHHOLTZA W SUPRAŚLU

Adolf Buchholtz przybył do Supraśla z Łodzi w 1837 roku. Był właścicielem fabryki sukna.  W tym małym miasteczku na Podlasiu stworzył on zakład produkcyjny wyposażony w nowoczesne (jak na ówczesne czasy) maszyny. Zakład ten stał się pod koniec dziewiętnastego wieku największym w okolicy. Syn Adolfa - seniora (też Adolf) wybudował w Supraślu dla swojej przyszłej żony - Adeli Marii Scheiblerówny pałac - rezydencję. Niestety niedługo potem zmarł.
Pałac jest przykładem architektury neorenesansowej. Sporo tu pięknych ornamentów i architektonicznych pomysłów. Prawdziwą ozdobą są liczne kolumny, portyki, maszkarony bogato dekorowane gzymsy i fryzy.
Z pałacowego wyposażenia nie zostało niestety nic. Przechodząca przez miasto Armia Czerwona najpierw w 1939, później w 1944 roku część rozkradła, część zniszczyła. 
Na szczęście w 1959 roku przeznaczono budynek na siedzibę szkoły plastycznej (która istnieje do dziś). dzięki temu udało się uchronić ten piękny zabytek od całkowitej ruiny.

SUPRAŚLMiasto na Wysoczyźnie Białostockiej na Podlasiu. Leży nad rzeką o tej samej nazwie, choć mamy tu ciekawostkę gramatyczną - miasto to ten Supraśl, a rzeka - ta Supraśl. Otoczone Puszczą Knyszyńską od 1999 roku ma status uzdrowiska. Liczy około 5 tysięcy stałych mieszkańców. Prawa miejskie nadane zostały na początku dziewiętnastego wieku.

Na początku szesnastego stulecia utworzono tu prawosławny monastyr (klasztor), wkrótce potem wybudowano cerkiew. Są one do dziś główną wizytówką miasta i celem podróży wielu turystów i pielgrzymów. Spośród innych zabytków warto zwrócić uwagę na neobarokowy kościół świętej Trójcy i secesyjny pałac Buchholtzów.

PAŁAC BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU

Nazywany jest Polskim Wersalem lub też  Wersalem Północy. Początkowo był tu wybudowany w szesnastym wieku zamek gotycko - renesansowy według projektu Hioba Bretfusa. Jego przebudowa na styl późnobarokowy nastąpiła w siedemnastym i osiemnastym wieku. 
Ród Branickich otrzymał zamek białostocki od Stefana Czarnieckiego. Na polecenie Mikołaja Branickiego przebudową w rezydencję zajął się słynny inżynier przełomu siedemnastego i osiemnastego wieku - Tylman z Gameren, później w osiemnastym wieku pracom przewodził Jan Zygmunt Deybel zatrudniony przez Jana Klemensa Branickiego i jego żonę Izabelę Poniatowską. Na dworze Branickich gościli królowie, książęta, biskupi, a także wielu artystów -poeci, muzycy, malarze. Nawet cesarz Józef Habsburg i wielki książę Paweł - późniejszy car Rosji. W osiemnastym wieku przy pałacu powstała pierwsza w Polsce uczelnia wojskowa. W 1807 roku rezydencja przeszła na własność cara Rosji. Wtedy też rozpoczęła się wielka grabież zgromadzonego tu majątku. Zniszczono ogród, zburzono przypałacowy teatr, zdjęto z dachu barokowe hełmy. 
Od połowy dziewiętnastego wieku w Białostockim pałacu urządzono pensję dla rosyjskich panien z wyższych sfer. Największe zniszczenia dokonały się w czasie II wojny światowej. Zamek zburzony był w ponad 70 procentach najpierw przez hitlerowców,później przez Armię Czerwoną. Od 1946 roku trwa odbudowa i rekonstrukcja. 
Obecnie ma tu swoją siedzibę rektorat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.


Wokół pałacu na obszarze niespełna 10 hektarów rozciąga się park łączący elementy stylu angielskiego i francuskiego.

środa, 21 czerwca 2017

BIAŁYSTOKOkoło trzystutysięczny Białystok leżący nad rzeką Białą jest stolicą województwa podlaskiego. Drugie w Polsce miasto pod względem gęstości zaludnienia, na jedenastym miejscu biorąc pod uwagę liczbę ludności. ważny ośrodek gospodarczy, naukowy, administracyjny i kulturalny regionu.  Powierzchnia Białegostoku wynosi nieco ponad 100 kilometrów kwadratowych.
Blisko jest stąd aż do trzech graniczących z Polską krajów - Rosji, Litwy i Białorusi. Dlatego też łatwo można zauważyć mieszankę narodowości, kultur i religii. Sporą część ludności kiedyś stanowili także Żydzi.
Podlasie charakteryzuje się dużą ilością terenów zielonych, nie dziwi wiec, że na terenie samego miasta jest kilka parków, są aż dwa rezerwaty przyrody - Rezerwat Antoniuk i Las Zwierzyniecki, a pobliżu też Narwiański Par Narodowy.

Pierwsze udokumentowane wzmianki na temat Białegostoku pojawiły się z początkiem piętnastego wieku. Do najważniejszych budowniczych miasta należeli marszałek Piotr Wiesiołowski, z inicjatywy którego w siedemnastym wieku wzniesiono kościół farny i zamek, a także ród Branickich, którzy ów zamek przekształcili w piękną pałacową rezydencję. Pierwszą cerkiew i ratusz wybudowano w wieku osiemnastym. W czasie II wojny światowej miasto najpierw dostało się pod okupację radziecką, później niemiecką.

Jako duże miasto Białystok ma sporo zabytków i atrakcji turystycznych. Koniecznie trzeba wymienić wspomniany wcześniej zespół pałacowo - parkowy Branickich, katedrę, cerkiew Marii Magdaleny, ratusz, Rynek, klasycystyczny Sobór Świętego Mikołaja, kościół św. Rocha i wiele innych. Są instytuty naukowo - badawcze, muzea, galerie, teatry, filharmonia, wiele uczelni wyższych. W mieście przez cały rok odbywa się szereg imprez kulturalno - rozrywkowych.


piątek, 16 czerwca 2017

KWITNĄCE RODODENDRONY

Rododendron jest inaczej nazywany różanecznikiem. Pochodzi z Azji i liczy wiele gatunków o różnych kolorach kwiatów. Pięknie kwitnące są ozdobą licznych ogrodów i parków. W przeciwieństwie do pokrewnych azalii utrzymuje zimą zielone liście. Kwitnie w maju i czerwcu. Rośnie zwykle na wysokość 4-5 metrów.
Etymologicznie rododendron znaczy różane drzewo.

Foto: Monika Gontarz